Delta i majblomsinsamlingen!

När du köper en majblomma stöder du Folkhälsans sim- och trafikundervisning för barn.

Majblomman hjälper barn att växa

Majblomman är Finland äldsta insamlingsmärke. Den säljs i mars-maj av barn och unga via våra lokala Folkhälsanföreningar runt om i Svenskfinland.

Majblomman - en lokal insamling
Majblomsförsäljningen är en medelanskaffningsform för Folkhälsans lokalföreningar. Intäkterna från majblomsförsäljningen går till att stöda det lokala hälsofrämjande arbetet bland barn och ungdomar, speciellt sim- och trafikundervisningen på den egna orten.

... och en riksinsamling
Den lokala majblomsinsamlingen kompletteras med en riksinsamling. De insamlade medlen används för att förbättra säkerheten bland barn och unga genom t.ex den sim- och trafikundervisning som Folkhälsan erbjuder.

När du köper en majblomma av en försäljare på din hemort går pengarna till den lokala Folkhälsanföreningens simverksamhet.

När du köper en virtuell majblomma går pengarna till riksinsamlingen och används för att på olika sätt stöda alla Folkhälsanföreningars simverksamhet.

Läs majblommans historia

Läs om vår simverksamhet

Ta gärna kontakt!
Tfn 050 360 7933
majblomman@folkhalsan.fi

Om du vill delta i majblomsinsamlingen med en större inbetalning kan du göra det via något av våra insamlingskonton:
Aktia FI12 4055 1120 0450 79
Danske Bank FI74 8000 1870 8920 73
Nordea FI64 1562 3000 1093 32

Insamlingstillstånd har beviljats av Polisstyrelsen. Tillståndets nummer är POL-2015-13662.

Hanna-Maria Seppälä

Hanna-Maria Seppälä

Här kan du köpa majblomman!

Vill du köpa det traditionella märket? Här hittar du information om var märket säljs:

Försäljningsställen

Följ majblomman på Instagram!

Majblomman finns på Instagram under namnet @majblommanfinland. Dela gärna med dig av dina majblomsbilder genom att pinga oss med hashtaggen #majblommanfinland.