Delta i majblomsinsamlingen

Majblomman hjälper barn att växa

Majblomman är Finland äldsta insamlingsmärke. Den säljs i mars-maj av barn och unga via våra lokala Folkhälsanföreningar runt om i Svenskfinland.

Majblomman - en lokal insamling
Majblomsförsäljningen är en medelanskaffningsform för Folkhälsans lokalföreningar. Intäkterna från majblomsförsäljningen går till att stöda det lokala hälsofrämjande arbetet bland barn och ungdomar, speciellt sim- och trafikundervisningen på den egna orten.

... och en riksinsamling
Den lokala majblomsinsamlingen kompletteras med en riksinsamling. De insamlade medlen används för att förbättra säkerheten bland barn och unga genom t.ex den sim- och trafikundervisning som Folkhälsan erbjuder.

När du köper en majblomma av en försäljare på din hemort går pengarna till den lokala Folkhälsanföreningens simverksamhet.

När du köper en virtuell majblomma går pengarna till riksinsamlingen och används för att på olika sätt stöda alla Folkhälsanföreningars simverksamhet.

Delta i majblomsinsamlingen med en större summa

Läs majblommans historia

Läs om vår simverksamhet

Ge respons

Tag gärna kontakt:
Paola Dadda tfn: 044 488 3079
majblomman@folkhalsan.fi

Hanna-Maria Seppälä

Hanna-Maria Seppälä VM guld i frisim

Här säljs majblomman

Vill du köpa det traditionella märket? Här hittar du skolbarn som säljer dem närmast dig!

Majblomskalender 2015

Jag har köpt årets majblomma, har du?

Följ oss på Instagram majblommanfinland
Många artister och idrottare stöder kampanjen, gör du det med!
Visa vad majblomman betyder för dig med en bild #majblommanfinland